Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği güncellendi: Açık hava etkinlikleri 10.00-01.00 saatleri arasında yapılabilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Çevresel Gürültü Denetim Yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna nazaran açık hava etkinlikleri  10.00-01.00 saatleri ortasında yapılabilecek. Müzik yayını yapan iş yerlerine yaz, kış periyodu üzere farklı faktörlere nazaran müsaade verilecek. 

Bakanlığın yaptığı açıklamaya nazaran, Çevresel Gürültünün Kıymetlendirilmesi ve İdaresi Yönetmeliği’nde yer alan cümbüş yerleriyle ilgili kimi kararların Danıştay Kararı ile iptal edilmesi nedeniyle yönetmeliğin uygulanmasında zahmetler meydana geldiği, bu nedenle kelam konusu yönetmelikle çevresel gürültünün kaynağında çözülebilmesi hedefleniyor. Mevcut yönetmelik kaldırılarak vazife, yetki ve sorumluluklar kapsamında getirilecek kararlar konusunda yapılan üst seviye görüşmeler sonucunda yönetmelik hazırlandı.

Yeni yönetmelik kapsamında, kente özel gürültü yönetimi, açık hava aktifliklerine yüksek ses ayarı, havai fişeğe izin kuralı, gürültüye sürekli izleme sistemi, şantiyelere vakit ayarı, tarihi yapılara gürültü kalkanı, 81 ile gürültü haritası yapılması bahislerinde düzenlemeler getirildi. Böylelikle kente özel gürültü idaresi uygulanacak.

İnsan ve etrafın her durumda korunabilmesi, hem vatandaşın hem de kesimin gözetilebilmesi, özellikle turizm bölgeleri ile Türkiye’nin iç ve doğu kesimlerinde görülen farklılıklar göz önüne alınarak çevresel gürültünün yerelde duruma özel olarak yönetilebilmesine imkan veren düzenlemeye gidildi.

Müzik yayını için yaz ve kış devrine nazaran müsaade verilecek

Müzik yayını yapan iş yerlerinin çalışma saatlerinin, yaz ve kış dönemi, yörenin özellikleri, stratejik gürültü haritaları ve aksiyon planları dikkate alınarak Vilayet Mahalli Etraf Konseyi kararı ile tekrar düzenlenebilmesi kararı alındı. Açık hava aktifliklerine yüksek ses ayarı kapsamında yapılan düzenlemeye nazaran, gece art plan ses düzeyinin daha düşük olmasından ötürü gürültünün daha fazla hissedilir olması sebebiyle, açık havada gerçekleştirilen etkinlikler 10.00-01.00 saatleri ortasında yapılacak. Müzik yayını yapan işyerlerine ayrıyeten hazırlanan akustik raporlar doğrultusunda müzik yayın müsaadesi verilecek.

Havai fişek kullanımı için müsaade zorunlu

Akustik raporların tıpkı takvim yılı içinde üç defa ihlali durumunda müzik yayın müsaadesi iptal edilecek. Yönetmelikle havai fişek kullanımı için de vakit ve yer bildirilerek mahalli mülki amirlikten müsaade alınması zaruriliği getirildi.

Ayrıca müzik yayını yapan iş yerleri ve deniz araçlarına yönelik yapılan düzenlemelerde, kurdurulacak olan ses gücü sınırlayıcı sistemler ve bakanlığın elektronik olarak bilgilendirileceği daima izleme sistemleri ile gürültünün kaynağında denetimi ve gürültü kaynaklarının daima takibi sağlanmış olacak.

İdari yaptırım uygulanabilecek

Müzik yayını yapan deniz araçları için, müzik yayını yapılabilecek alanların hudut koordinatları Vilayet Mahalli Etraf Heyet Kararı ile belirlenecek, belirlenen koordinatlar dışında faaliyet gösterilmesi durumunda idari yaptırım uygulanacak.

Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesinin vilayet müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda, daima izleme sistemi ile takip edilmesi sağlanacak. Yönetmelikle şantiyelerde yaşanan gürültüye de vakit ayarı getirildi. Buna nazaran, yerleşim alanlarındaki şantiye faaliyetlerinin süreklilik arz etmemesi ve dönemsel gerçekleştirilmesi nedeniyle 10.00-22.00 saatleri ortasında gerçekleştirilecek.

Gürültü hareket planları üç yıl içerisinde hazırlanacak

Tarihi ve doğal yapıların bulunduğu bölgelerde titreşim hudut kıymetlerine yönelik, çevresel titreşim hudut bedelleri düzenlendi. Bu hudut bedeller tarihi ve doğal yapıların bulunduğu alanlarda yapılacak hassas, kapsamlı titreşim ölçümleri ve bilimsel çalışmalarla kısıtlanabilecek.

Yönetmelikle ayrıyeten stratejik gürültü haritası olmayan vilayetlerde, stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü aksiyon planlarının üç yıl içerisinde hazırlanmasına ait düzenleme yapıldı. Bu kapsamda bakanlıkça hazırlanan akustik raporların, stratejik gürültü haritalarının ve stratejik gürültü aksiyon planlarının yer alacağı bilgi tabanı oluşturulacak.(AA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir