DSİ personel alımı başvuru şartları neler, personel alınacak bölümler hangileri?

DSİ tarafından 2021 – 2022 yılı KPSS (B) kümesi puan sıralamaları temel alınmak suretiyle yazılı ve kelamlı imtihan yapılmaksızın 1273 kontratlı işçi alınacak. Geçtiğimiz hafta itibariyle başlayan müracaatlar 12 gün boyunca devam edecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT EKRANI

DSİ İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT NE VAKİT?

Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 11.01.2023 – 23.01.2023 tarihleri ortasında alınacak.

Şahsen müracaat alınmayacak olup posta yahut öbür yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz muvaffakiyetle gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacak.

DSİ İŞÇİ ALIMI MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

1-657 sayılı Kanunun 48 inci hususunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kaidelere sahip olmak.

2-Görevini yapmasına mahzur olabilecek beden ve akıl hastalığı ile mahzuru bulunmamak.

3-Seyahate ve toprakta çalışmaya elverişli olmak.

4-Tercih edilecek konum için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) kümesi imtihanına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan tipinden geçerli bir puana sahip olmak.

6-Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B hususunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet mukavelesi temellerine alışılmamış hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut mukavele dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması gerekmektedir.

8- Rastgele bir sebeple kamu misyonundan çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut tecilli olmak.

BAŞVURU SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

Belirlenen asil ve yedek adaylara ilişkin isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için gerekli evraklar, bu evrakların teslim edileceği yer ve vakit, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son müracaat tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları bildirim mahiyetinde olacağından ayrıyeten tebligat yapılmayacak.

HANGİ BRANŞLARA ALIM YAPILACAK?

İnşaat mühendisi (296), takviye işçisi (222), ofis çalışanı (221), makine mühendisi (104), harita mühendisi (89), ziraat mühendisi (79), jeoloji mühendisi (74), meteoroloji mühendisi (33), müdafaa ve güvenlik vazifelisi (30), etraf mühendisi (19), elektrik mühendisi (19), maden mühendisi (15), orman mühendisi (15), elektrik-elektronik mühendisi (14), jeofizik mühendisi (11), bilgisayar mühendisi (11), biyosistem mühendisi (10), kimya mühendisi (8), metalurji mühendisi (3).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir